webinar register page

Teoretiska perspektiv på tillit och tillitsbaserad styrning
Fem forskare talar om tillit, omdöme och tillitsbaserad styrning utifrån olika forskningsperspektiv. De utgår från sina respektive kapitel i en ny antologi vid Studentlitteratur, ”Tillit och omdöme”.

Medverkande:
- Jonna Bornemark (professor i filosofi)
- Kerstin Svensson (professor i socialt arbete)
- Lotta Dellve (professor i arbetsvetenskap)
- Magnus Adenskog (fil dr i statsvetenskap)
- Louise Bringselius (docent i organisationsvetenskap

Läs mer om boken:
https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/organisation-och-ledarskap/organisation/tillit-och-omdome-44025-01/

Nov 26, 2021 10:00 AM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading