webinar register page

Tillitsbaserad styrning i skolan
Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun berättar om sina arbetssätt och erfarenheter av tillitsbaserad styrning – med perspektiv från politik, förvaltning och skola.

Medverkande:
- Rasmus Törnblom (M), ordförande utbildningsnämnden
- Stefan Norrestam, utbildningsdirektör Lunds kommun
- Torbjörn Hanö, rektor Polhemskolan i Lunds kommun
- Mia Reuterborg, chef utvecklingsenheten vid Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun

Samtalsledare:
Louise Bringselius, förvaltningsforskare och föreståndare Institute for Public Affairs vid Lunds universitet

Jan 20, 2022 01:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading