webinar register page

Förutsättningar för akademiskt samarbete med Ryssland före, under och efter invasionen av Ukraina
Akademiskt samarbete med Rysslands omgärdas redan innan invasionen av Ukraina av ökade hinder, och invasionen föranledde den svenska regeringen att rekommendera svenska lärosäten att pausa samarbete med ryska statliga institutioner. Centrum för Östeuropastudier vd Utrikespolitiska Institutet har noga följt utvecklingen i Ryssland och kommer att beskriva utvecklingen av, och ge sin syn på, förutsättningar för akademiskt samarbete med Ryssland. Frågor som kommer att diskuteras är:
- På vilket sätt har utrymmet för akademiskt samarbete med Ryssland minskat de senaste åren, och varför?
- Vilka möjligheter finns för samarbete idag?
- När är det rimligt att inleda samarbete igen och på vilket sätt kan det vara möjligt?

Medverkande
- Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS), Utrikespolitiska Institutet
- Martin Kragh, biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) och seniorforskare, Utrikespolitiska Institutet
- Moderator: Stefan Östlund, Vicerektor för globala relationer och professor i elkraftteknik, KTH.

Webinariet arrangeras av CASI-projektet som är ett samarbetsprojekt för ”Coordinated Assessments for Strategi Internationalisation” mellan Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

May 23, 2022 02:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Pär Svensson.