Meeting Register Page

Workshop: Text och digitala metoder
Workshoppen är indelad i två 45 minuters pass med presentationer följt av frågor och diskussion, samt rast emellan:
Pass 1 15:15-16:00
Introduktion till databaserade (språkvetenskapliga) metoder att arbeta med text.
Digitalisering av det svenska trycket (DST), källa till text från UB och nationellt
Q&A

Pass 2 16:15-17:00
Introduktion till temamodellering
Q&A

Jun 7, 2021 03:00 PM in Stockholm

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Mathias Johansson.