Meeting Register Page

Meeting banner
Vårmöte inklusive årsmöte
MEDICINSKA RETINAKLUBBEN
Vårmöte 2021 tema – ”Central serös korioretinopati”

8.30-9.00 ÅRSMÖTE

9.00-9.40 Välkommen och Föreläsning ”Central serös korioretinopati ” (patofysiologi, klassifikation, epidemiologi – nya aspekter); Prof CJ Boon

9.40-9.55 Paus

9.55-10.40 Central serös korioretinopati (diagnos och evidensbaserad behandling : PLACE, VICI, SPECTRE) Prof CJ Boon

10.40-10.50 Paus

10.50-11.10 Frågor

11.10-11.40 CSR falldiskussion Dr Stamatis Aslanis och Professor CJ Boon

11.40-12.00 NDR (Nationella Diabetes Registret, Information om registrering av diabetesretinopati i NDR) Doc E Granstam

12.00-12.15 Avslutning

Apr 23, 2021 08:30 AM in Stockholm

Meeting logo
Loading
* Required information